Ugrás a fő tartalomra

Mezőcsokonya településen bölcsőde létrehozása

Címkék: Pályázatok

Mezőcsokonya településen bölcsőde létrehozása TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00005. azonosítószámú pályázattal

erfa_jo.jpgA kedvezményezett neve: Mezőcsokonya Község Önkormányzata
Konzorciumi tagok: Somogy Megyei Önkormányzat
A projekt címe: Mezőcsokonya településen bölcsőde létrehozása
A szerződött támogatás összege: 184 828 795,- Ft
A projekt összköltsége: 187 181 010,- Ft
A támogatás mértéke: 100%

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

Mezőcsokonya település önkormányzata a gyermeklétszám alakulása és a lakosok általi igényt figyelembe véve úgy határozott, hogy a pályázati forrásokat kihasználva bölcsődei szolgáltatást valósít meg a településen.

A településen jelenleg a Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde, mint intézmény biztosítja a bölcsődei ellátást, ez az épület jelenleg 1 csoportszobával, 8 fős férőhellyel rendelkezik. Az épület további bővítése a szabályok és területi behatároltság miatt nem lehetséges, ezért a képviselői testület döntése értelmében az új bölcsőde számára egy használaton kívüli, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező épületet jelöltek ki.

Nevezett épület átalakításával és bővítésével, az udvar, kerítés és parkolóhelyek rendbetételével, megépítésével, az épület új eszközökkel való berendezésével a településen egy új, a mai kornak megfelelő bölcsőde kerül kialakításra. Az épületben 2 csoportszoba kerül kialakításra a hatályos jogszabályok szerint összesen 26 fő férőhellyel, azonban az önkormányzat úgy határozott, hogy a vonatkozó Felhívás alapján csoportszobánként a minimális 12 fős férőhelyet fogja biztosítani, azaz összesen 2*12, azaz 24 férőhelyet.

Az új bölcsőde épületének használatbavételével egyidejűleg a mini bölcsődei szolgáltatás az óvoda épületében megszüntetésre kerül, a helyiségeit a továbbiakban az óvoda fogja használni. Ennek megfelelően az ott dolgozó nevelők az új bölcsődében kapnak munkát, ezzel effektíve új munkahely nem keletkezik. Mivel a település jelenleg már rendelkezik bölcsődei férőhellyel, a „Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma „indikátor esetében 8 db férőhely fejlesztéséről, az „Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma„ indikátornál 16 db férőhely létrehozásáról beszélhetünk. „A bölcsődei ellátást nyújtó új intézmények/szolgáltatások száma„ tényérték változatlan marad (1 db). Az új bölcsőde 24 férőhelyes lesz, viszont figyelembe véve a mini bölcsőde már meglévő 8 férőhelyét csak 16 férőhellyel bővül az ellátás. A mini bölcsődében levő alkalmazottak fognak dolgozni a bölcsődében a továbbiakban, így konkrét munkahelyteremtés nem fog történni.

Az épületben a jogszabályoknak megfelelően minden helyiség betervezésre került, az udvari gondoskodás értelmében fedett terasz kerül megépítésre, az épület keleti részén kapnak helyet a parkolók, valamint az 1 db mozgáskorlátozott parkolóhely. A főbejárat az épület D-i részén lesz, amihez rámpa vezet. Az épületben az infokommunikációs akadálymentesítés kivételével szinte teljes akadálymentesítést fogunk megvalósítani.

A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2023.12.06.

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00005

Helyszín


Vissza az előző oldalra